Enter your keyword

فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان را از دست ندهید

Beautifully suited for all your web-based needs

فرصت  های سرمایه گذاری در افغانستان را از دست ندهید

فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان را از دست ندهید

به اساس گزارش سالانه ی بانک جهانی از وضعیت تجارت و سرمایه گذاری؛ افغانستان از میان ۱۸۳ کشور جایگاه ۲۳ ام را از آن خود کرده و یکی از بهترین و مساعد ترین کشورها برای سرمایه گذاری سود آور در سطح جهان شناخته شد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی و سازمان بین المللی ترانسپورت جاده، تصویب ۱۷ قانون مرتبط به سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی و تایید نظام اقتصاد بازار در قانون اساسی افغانستان دروازه های بازار آنرا به روی سرمایه گذاران تمامی ملت ها باز گذاشته است.

برعلاوه ی موقعیت افغانستان در قلب راه های مهم تجارتی مانند جاده ی ابریشم؛ وصل بودن این کشور با آبهای بین المللی از طریق بندر چابهار و با شبکه ی راه آهن بین المللی از طریق خط آهن افغانستان – ترکمنستان؛ موجودیت منابع زیر زمینی با ارزش بیشتر از ۳ تریلیون دالر و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری مدرن مانند راه های ترانزیتی و انرژی برق، هرچه بیشتر به فرصت های  سرمایه گذاری در آن افزوده است.

با توجه به تقاضا و حمایت قاطع دولت افغانستان از سرمایه گذاری های خارجی و موجودیت فرصت های استثنایی که درین کشور وجود دارد، چانس طلایی سرمایه گذاری در آنرا نباید از دست داد.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.