Enter your keyword

زعفران افغانستان بهترین زعفران جهان

Beautifully suited for all your web-based needs

زعفران افغانستان بهترین زعفران جهان

زعفران افغانستان بهترین زعفران جهان

زعفران به عنوان یکی از با ارزش ترین محصولات زراعتی و طبی جایگاه ویژه یی در میان دیگر محصولات صنعتی٬ زراعتی و صادراتی جهان دارد. کاربرد چندگانه و فراوان زعفران و خواص طبی فوق العاده یی که این نبات  دارد توجه اکثریت کشورهای جهان را به خود جلب کرده و علاقه ی جهانی برای استفاده٬ پرورش و تولید٬ صادرات و سرمایه گذاری روی آن را بیشتر از پیش افزایش داده است. درین میان افغانستان نیز از جمله ی کشورهایی است که از سال 2001 بدینسو به پرورش و تولید زعفران پرداخته و در حال حاضر 850 هکتار زمین در سراسر این کشور تحت زرع زعفران قرار دارد خوشبختانه افغانستان در همین مدت کوتاه توانسته است که از شهرت جهانی در عرصه ی تولید و پرورش زعفران برخوردار گردد٬ طوریکه در همین نزدیکی ها انستیتیوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی در بروکسل از میان 300 نمونه ی زعفران از کشورهای مختلف جهان٬ زعفران افغانستان را از لحاظ ذایقه٬ کیفیت و مرغوبیت  بهترین زعفران جهان نامید.

قابل یاد آوریست که زعفران افغانستان در بازارهای جهانی در رقابت با زعفران تمامی کشورهای جهان بخصوص ایران و اسپانیا قرار داشته و این سومین سال متمادیست که برای سومین بار مقام اول جهانی را از آن خود کرده است.

اکثریت تولید کنندگان زعفران افغانستان دارای تصدیق نامه های سازمان استندرد جهانی بوده و تولیدات خود را به کشورهای عربی٬ اروپا و آمریکا صادر مینمایند٬ با وجود اینکه قیمت هر کیلو زعفران افغانستان در بازارهای جهانی در حدود دو هزار دالر امریکایی میباشد ولی با آنهم کیفیت بالا و ذایقه ویژه ی آن از یکطرف و درجه ی بالای عطر آن از طرف دیگر باعث شده است که تقاضا برای خرید آن روز به روز افزایش یافته و دولت افغانستان را به پرورش و تولید هرچه بیشتر این طلای سرخ  افغانستان (‌زعفران) علاقمند تر سازد .

در همین حال دولت افغانستان برای رشد هرچه بیشتر زرع و تولید زعفران این کشور تلاش های شبانه روزی را انجام داده و وزارت زراعت افغانستان با خرسندی از بدست آوردن تصدیق نامه ی سه ستاره ی طلایی انستیتیوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی اعلام کرد که شورای عالی اقتصادی افغانستان طرح ملی ۵ ساله ی توسعه ی زعفران افغانستان را به تصویب رسانیده است. بر اساس این برنامه قرار است که تا چند سال آینده تولید زعفران افغانستان به ۱۴ تن در سال افزایش یابد. ریاست جمهوری افغانستان نیز در خبرنامه‌ ای با اشاره به تصویب این طرح نوشته که به نهاد های مربوطه دستور داده است تا روی بسته ‌های تولیدی زعفران این کشور بارکد نصب شود تا از تقلب زعفران افعانستان جلوگیری صورت گیرد.

اشرف غنی ریس جمهور افغانستان ضمن اشاره به اینکه سرمایه گذاران و تجار امارات متحده ی عربی و چین علاقمند اند تا در کشورهای خود برای زعفران افغانستان بازار ایجاد کنند اظهار نمود که دولت افغانستان آماده ی حمایت و همکاری با تمامی تجار و سرمایه گذاران کوچک و بزرگ جهان درین عرصه بوده و از آنها به خوشی استقبال مینماید.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.