Enter your keyword

پروژه های زیربنایی و نقش آن در توسعه ی اقتصادی افغانستان

Beautifully suited for all your web-based needs

پروژه های زیربنایی و نقش آن در توسعه ی اقتصادی افغانستان

پروژه های زیربنایی و نقش آن در توسعه ی اقتصادی افغانستان

توسعه و نوسازی زیربناها در افغانستان از آغازین روزهایش تا به حال سیرِ صعودی داشته و به دومین سکتور کلان اقتصادی درین کشور تبدیل گردیده است که مقدار قابل ملاحظه یی فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در بخش های مختلف ایجاد کرده است.

ازین میان برنامه ی دهلیزهای منابع افغانستان یکی از برنامه های اساسی و فوق العاده مهمِ حکومت افغانستان میباشد که  عموماَ پروژه های سرمایه گذاری ملی و دارای اولویت در سکتورِ استخراجی و مواصلاتی این کشور را مشخص نموده و زمینه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی را بر آن مهیا میسازد.

تمرکز عمده ی این برنامه بالای وصل کردن افغانستان به منطقه و جهان از طریق راه های ترانسپورتی و ترانزیتی؛ تقویه و ایجاد زیربناهای موجود و جدید، و استخراج منابع طبیعی سرشارِ این کشور میباشد.

 تمرکز و توجه به بخش های زیربنایی فوق خود بخود باعث انکشاف بخش های دیگر و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های مختلفِ دیگر درین کشور گردیده است.

از آنجا که پروژه ی دهلیزهای منابع افغانستان یکی از پروژه های بزرگ و با اهمیت برای دولت افغانستان میباشد همواره مورد توجه خاصِ نهاد های مختلف قرار داشته و وزارت های فواید عامه؛ تجارت و صنایع؛ انرژی و آب؛ معادن و پطرولیم؛ مالیه و غیره نهادهای دولتی در همکاری با بانک جهانی عملا در اجراء و انکشاف آن نقش عمده را دارا میباشند.

دورنمای پروژه ی دهلیزهای منابع افغانستان عبارت از اولویت بندی و انکشاف زیربناهای اساسی و استراتیژیکی است که زمینه را برای استفاده از تمامی فرصت های اقتصادی موجود درین کشور مهیا ساخته و سکتور خصوصی داخلی و خارجی را به سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش های مختف آماده ساخته و مورد حمایت قرار دهد.

بر علاوه ی پروژه ی دهلیزهای منابع افغانستان؛ در حال حاضر حکومت این کشور 14 پروژه ی زیربنایی دیگر را نیز روی دست دارد که تعدادی از آنها تکمیل شده  و بالای بخش اعظم دیگر آن عملاً کار جریان دارد.

 ازین میان میتوان به آغاز برنامه راه آهن چین- افغانستان، پروژه گاز تاپی، برق 500 کیلوولت ترکمنستان، افتتاح راه لاجورد، پروژه برق کاسا یک‌ هزار، بازگشایی کارخانه تولید سمنت جبل السراج، راه ترانزیتی بندر چابهار، آغاز فعالیت بند سلما در غرب افغانستان، توسعه بند برق کجکی، ساخت راه‌ آهن ‌های متعدد داخلی، ساخت بند بخش آباد، توسعه ی کشت، پروسس و صدور زعفران؛ و در آخرین مورد، اقدام به بازگشایی فابریکاتی که قبلا تخریب یا بسته شده بودند و سایر برنامه‌ های توسعه‌ ای درین کشور اشاره کرد.

همچنان دولت افغانستان کوشیده است تا بنادر این کشور را بیشتر از پیش فعال نگه دارد و مشکلات موجود این بنادر را رفع نماید؛ چنانچه مقام ‌های حکومت افغانستان میگویند که بنادر تجاری افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری فعال تر شده و مشکلات موجود آن حل گردیده است.

افغانستان در حال حاضر با ایران از طریق بنادر اسلام قلعه و زرنج، با ازبکستان از طریق بندر حیرتان، با تاجیکستان از طریق شیرخان بندر و با ترکمنستان از طریق بندر آقینه و تورغندی مبادلات تجاری دارد.

 ایجاد راه‌ های حمل و نقل منطقه ‌ای نیز باعث شده است تا روابط تجارتی افغانستان در سطح منطقه گسترش یابد؛ چنانچه بندر چابهار، راه آهن آقینه و لاجورد که نقش مهمی در ایجاد این روابط تجارتی منطقه‌ ای داشته است نمونه های بارز ادعای فوق میباشند.

مسایل فوق باعث شده است تا فرصت های کاری و سرمایه گذاری درین کشور هر روز در حال افزایش بوده و  امید ها را برای شگوفایی هرچه بیشترِ اقتصادی آن بیشتر از پیش افزایش دهد.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.