Enter your keyword

بازارِ بورس؛ مفهومی ناشناخته در افغانستان

Beautifully suited for all your web-based needs

بازارِ بورس؛ مفهومی ناشناخته در افغانستان

بازارِ بورس؛ مفهومی ناشناخته در افغانستان

بازار بورس که بنامهای بازارِ سهام و بورسِ اوراقِ بهادار نیز یاد میگردد مکان مشخص و قانونی ای است که در آن سهامِ شرکتهای گوناگونِ تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد میشود.

مهم ترین هدفِ بازارِ بورس اینست که با اجرای پروسه یی سالم و شفاف، پس انداز کنندگانی را که دارندۀ  منابع مالی میباشند و هدف کسب سود دارند به اشخاص حقوقی و واحد های اقتصادی ای که برای توسعه فعالیت های خود نیاز به منابع مالی و سرمایه  دارند پیوند دهد.

بازاربورس یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک ایجاد میکند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا میسازد؛ همچنان رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم، استفاده از پس اندازهای خرد وکوچک مردم، هدایت سرمایه های سرگردان و کمک به رشد صنعتی شدن کشور از جمله مزایای بزرگِ دیگرِ بازارِ بورس به شمار میروند.

اگر بازار بورس وجود نداشته باشد یک سرمایه گذار با حجم کمی از سرمایه نمیتواند یک فعالیت اقتصادی را پیدا کند که با شرایط و خواسته های او هماهنگی داشته باشد، تعداد گزینه هایی که برای سرمایه گذاری در اختیار اوست کم است و احتمال اینکه نتواند به علت کم بودن سرمایه اش در یک فعالیت اقتصادی بصورت مفید شرکت کند خیلی زیاد است؛ اما بازار بورس میتواند سرمایه های خرد و کلان صاحبان سرمایه را جمع آوری کند، تمام گزینه های ممکن برای مشارکت را بصورت مساوی در اختیار همه خریداران قرار دهد و بدین ترتیب سرمایه های سرگردان به سمت فعالیت های اقتصادی جهت دهی میشوند، به عبارت دیگر بازار بورس سیستم منظمی را ایجاد میکند تا سرمایه های بی هدفِ کوچک و بزرگِ جامعه را به سمتِ کار و فعالیت های مفید اقتصادی سوق دهد.

در یک تقسیم‌ بندی ساده، افراد جامعه را میتوان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اول کسانی که پول، سرمایه و یا پس ‌انداز دارند اما نمیتوانند با آن کار کنند، و گروه دوم کسانی که توانایی انجام فعالیت‌ های اقتصادی را دارند اما سرمایه و پول کافی ندارند.

 این دو گروه علاوه بر این که اکثراً یکدیگر را نمی‌ شناسند دارای ویژگی‌ های مختلفی نیز هستند، به عنوان مثال، همه ‌ی سرمایه ‌گذاران به یک اندازه پس ‌انداز ندارند، برخی دارای مبالغ اندک و برخی صاحب مبالغ کلان میباشند، سلیقه‌ ی این افراد هم برای سرمایه‌ گذاری متفاوت است؛ در عین حال سرمایه ‌پذیران نیز از ویژگیهای مختلف برخوردارند و هر گروه در زمینه‌ ی خاصی فعالیت میکنند؛ یکی از ‌کارهای اساسی بازارِ بورس همین است که با ایجاد یک فضای مناسب و قانونمند زمینه ‌را مساعد میسازد تا از طریق آن زمینه ی کار و بارِ همه سرمایه گذاران و سرمایه پذیران با ویژگیهای مختلف و با برآورده شدنِ تمامی خواسته ‌های قانونی و حفظ حقوق آنها مهیا گردد.

یکی از مزایای دیگرِ سرمایه گذاری در بازار سهام خصوصیت نقدینگی آن میباشد؛ یعنی کسانی که در بازارِ بورس سرمایه ‌گذاری میکنند اگر به پولشان نیاز پیدا کنند بسیار سریع‌ تر از دیگر انواعِ سرمایه ‌گذاریها میتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند،این در حالی است که بسیاری از سرمایه ‌گذاری‌ های دیگر فاقد این ویژگی میباشند.

با توجه به اینکه امنیت سرمایه گذاری در تجارت و کار و بارهای اقتصادی از اهمیت فوق العاده یی برخوردار است، بورس مکانی بسیار امن برای سرمایه‌ گذاری نیز به شمار میرود؛ زیرا بازار بورس بر اساس قوانین حاکم و مشخصی تأسیس میگردد که همه جوانب امنیت سرمایه گذاری در آن در نظر گرفته میشود؛ در قوانین کشورها در رابطه به بورس علاوه بر این که تمامی  فعالیت‌های بورس مشخص میشود و هر نوع فعالیتی با اخذ مجوز قانونی صورت میگیرد یک نهاد ناظر  نیز در نظر گرفته میشود تا بر تمامی فعالیت‌ هایی که انجام میشود نظارت کند، تمامی موارد فوق امنیت سرمایه گذاری را افزایش داده و باعث میشود تا سرمایه گذاران با خیال راحت  تشویق شده و اقدام به سرمایه گذاری کنند.

با همه مزایایی که بازار بورس دارد، متأسفانه در افغانستان تا به حال جای آن خالی بوده و در زمینه ی ایجاد آن اقدام صورت نگرفته است؛ ایجاد بازار بورس در افغانستان میتواند تبدیل به موتور محرک رشد اقتصادی کشور گردد.

هرچند ایجاد بازار بورس دارای پیش زمینه ها و نیازمندِ اصلاحات در قوانین و ایجاد زیرساخت‌‌های زیادی میباشد که در افغانستان تا به حال به هیچکدام از آنها پرداخته نشده است، ولی با آنهم امیدواریم تا حکومت با اقدامات عملی در ایجاد بازار بورس و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور از آن طریق، هرچه زودتر اقدام نماید.

مسند

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.