Enter your keyword

News

Beautifully suited for all your web-based needs

ثبت ازدواج درافغانستان؛ پرسش و پاسخ

ثبت ازدواج درافغانستان؛ پرسش و پاسخ

ضرورتِ ثبت ازدواج یکی از مسایلی است که شاید کمتر کسی را بتوان دریافت تا با آن برنخورده باشد؛ آنچه درین پروسه خصوصاً در افغانستان بیشتر قابل توجه است اینست که اکثریت کسانیکه بنابر هر دلیلی مجبور به ثبتِ رسمی ازدواج شان در ادارات مربوطه میشوند معلومات کافی در مورد شرایط، اسناد مورد ضرورت و […]

آیا خودکشی در قوانین افغانستان جرم است؟

آیا خودکشی در قوانین افغانستان جرم است؟

خودکشی عبارت از قتلِ نفس، با وحدت قاتل ( جانی)  و مقتول (مجنی علیه)  میباشد؛ اتفاق دلخراشی که متاسفانه درین روزها در کشور ما از دانشجو گرفته تا بیسواد و از پیر تا جوان در خفا و بصورت علنی دست به این اقدام ناشایسته زده اند خودکشی از دیدگاه دین مقدس اسلام جرم بود و […]

از اطلاعاتِ رایگان ویکیپدیا در افغانستان چگونه مستفید شویم؟

از اطلاعاتِ رایگان ویکیپدیا در افغانستان چگونه مستفید شویم؟

طوریکه در جریان هستید قرار است دسترسی به ویکیپدیا در افغانستان با استفاده از موبایل، در آینده‌ ی نزدیک به صورت رایگان و بدونِ موجودیت انترنت امکان ‌پذیر شود گفته میشود این دسترسی رایگان به اساس همکاری مشترکِ یکی از شرکت های مخابراتی داخلی و بنیادِ ویکی میدیا، توسط برنامه ویکیپدیا زیرو میسر خواهد شد […]

کارکنان متخلفِ دولتی چگونه مجازات میشوند؟

کارکنان متخلفِ دولتی چگونه مجازات میشوند؟

در سیستم خدمات ملکی افغانستان قوانین مختلفی مانند قانون کارکنان خدمات ملکی٬ قانون کار و مقرره طرز سلوک کارکنان به مسئله ی مجازات اداری پرداخته و موارد مجازات تأدیبی را بیان داشته اند٬ ولی بخاطر جلوگیری از مجازات خودسرانه  و انتقام جویی ها بنا بر اغراض شخصی، برای تطبیق جزاها یک سلسله شرایطی را بیان […]

چرا مکافات دهی در ادارات افغانستان مؤثریت لازم را ندارد؟

چرا مکافات دهی در ادارات افغانستان مؤثریت لازم را ندارد؟

هرچند مکافات قسمی که از نام آن پیداست باید صد در صد مؤثریت لازم را دارا بوده و اداره را به اهدافی که مکافاتِ مورد نظر برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار گرفته است برساند٬ ولی با آنهم گاه گاهی عواملی وجود میداشته باشد که این مؤثریت را یا بطور کلی ازبین میبرد یا […]

با فساد اداری  چه باید کرد؟

با فساد اداری چه باید کرد؟

فساد اداری منحیث یک مرض مزمن و همگانی مهمترین سد و مانع فرا راه  ترقی و تعالی در جوامع انسانی محسوب میگردد، قبل از بحث روی علل و عوامل فساد اداری و بیان تأثیرات سوء و راهکارهای مبارزه با آن، لازم است تا به تعریف کوتاهی از فساد اداری بپردازیم هرچند ازفساد اداری تعاریف متعددی […]

بازارِ بورس؛ مفهومی ناشناخته در افغانستان

بازارِ بورس؛ مفهومی ناشناخته در افغانستان

بازار بورس که بنامهای بازارِ سهام و بورسِ اوراقِ بهادار نیز یاد میگردد مکان مشخص و قانونی ای است که در آن سهامِ شرکتهای گوناگونِ تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد میشود. مهم ترین هدفِ بازارِ بورس اینست که با اجرای پروسه یی سالم و شفاف، پس انداز کنندگانی را که دارندۀ  منابع […]

ایجاد اتاق تجارت ویژه و تصویب استراتیژی حقوق اقتصادی زنان در افغانستان

ایجاد اتاق تجارت ویژه و تصویب استراتیژی حقوق اقتصادی زنان در افغانستان

بر اساس آمار رسمی حکومت افغانستان، زنان تجارت پیشه درین کشور پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته و  نقش آنها در فعالیت های مختلف اقتصادی نسبت به سالهای گذشته پر رنگ تر شده است؛ وزارت تجارت افغانستان گفته است که 800 شرکت تجارتی درین کشور از سوی زنان رهبری میشود و این رقم همچنان در […]

Establishment of Afghan Women’s Chamber of Commerce and Industries

Establishment of Afghan Women’s Chamber of Commerce and Industries

According to Afghan government officials, businesswomen have made significant progress in this country and their role in economic activity has been stronger than in previous years; Afghanistan’s Ministry of Commerce said that 800 commercial companies led by women in this country and this figure continues to rise. Meanwhile, the government of Afghanistan considers impossible, the […]

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده در قوانین مالیاتی افغانستان

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده در قوانین مالیاتی افغانستان

در عصر حاضر که مسئله مالیات بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و در حال پیمودنِ سیر صعودی خود میباشد، دست یافتن به یک سیستم خوب و عاری از مشکلات مالیاتی به یکی از بزرگترین آرمانها برای اکثریت دولت ها تبدیل شده و محققان این بخش را واداشته است تا در تعریف […]